درباره اهداف با بهاره نام یار

درباره اهداف…

بهاره نام یار هستم. در این نوشته قصد دارم چند جمله کلیدی درباره اهداف با شما به اشتراک بگذارم.

من در این روزها

من بهاره نام یار، روان شناس بالینی، در این بخش از سایت قصد دارم کمی از روزمرگی ها، سختی ها، اهمال کاری ها، ماجراهای درس آموز و… برای تان سخن…