معنای زندگی چه تاثیری بر تاب آوری دارد؟

اوایل دوران 20 تا 30 سالگی زندگی خودم، آن قدر عمیق و دقیق درگیر مسئله معنای زندگی نبودم. رفته رفته با گذر زمان، این مسئله در من تقویت شد. حقیقت…