4 علت برای خوب نبودن حال انسان امروزی

با کمی دقت در دنیای اطراف می توان فهمید که حال انسان امروزی خوب نیست. حال چرا و چگونه؟ به دنیای اطراف خود نگاه کن، متوجه می شوی تعداد لبخندهای…

3 عادت بدی که مانع پیشرفت است

حتما درباره عادت های بد زیاد خوانده اید .اما شکل گیری اش ناگهانی نیست و یک باره اتفاق نمی افتد. به مرور بر جان و تن آدمی می نشیند و…

ماینفِست ( بیانیه ی) من برای سال 1401

هرشخصی برای رسیدن به هدف ها، مرزبندی و خط قرمزهایی دارد .من برای امسال خودم یعنی سال ۱۴۰۱ شمسی، اهداف، اصول وخط قرمزهایی دارم که اینجا به اشتراک می گذارم.