بهاره نام یار

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

زن سرشار از احساس( یادداشتی هر چند کوتاه)

واقعیت امر این است که خیلی از آقایان تصور می کنند می توانند بین احساسات و عاطفه با مسائل جنسی شکاف عمیقی ایجاد کنند . اما این تصور غلط است….