بهاره نام یار

تازه نوشته ام داغ بخوانید

سه عادت بدی که مانع پیشرفت است

حتما درباره عادت های بد زیاد خوانده اید .اما شکل گیری اش ناگهانی نیست و یک باره اتفاق نمی افتد. به مرور بر جان و تن آدمی می نشیند

ماینفِست( بیانیه)ی من برای سال ۱۴۰۱

هرشخصی برای رسیدن به هدف ها، مرزبندی و خط قرمزهایی دارد .من برای امسال خودم یعنی سال ۱۴۰۱ شمسی، اهداف، اصول وخط قرمزهایی دارم که اینجا به اشتراک می گذارم.

آداب نیمرو پزی

خیلی ها می گویند نیمرو پختنِ من، به نسبت سایرین تعریف کردنی است. به گمانم به خاطر این است که  برای یک نیمرو درست کردن، به اندازه ی یک

اگر یک معلم بودم…

اگر یک معلم بودم، همیشه در تلاش بودم بعد از اتمام درس، قصه های آموزنده و درس آموز را چاشنی روز کنم.

ماجرای ساخت یک عادت

من هم مثل خیلی از آدم های  این روزگار، همیشه زمان ورزش کردنم، از شنبه بود. همان شنبه ای که از وجناتش پیدا بود هیچ وقت قرار نیست بیاید. تا اینکه شرایط کار و زندگی روزمره کمی بر شانه هایم سنگینی کرد.

کارمندی

اغلب افراد فکر می کنند وقتی کارمند هستی، نمی توانی رشد کنی. چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ رشد و توسعه فردی. اما مسئله این است که