بهاره نام یار

تازه نوشته ام داغ بخوانید

فرسودگی شغلی چیست؟

واژه ی فرسودگی شغلی را اولین بار فردی به اسم فرویدنبرگ در سال ۱۹۷۴ مطرح کرد. این فرسودگی ناشی از یک یأس و خستگی فزاینده ای است که نتیجه

شناسنامه فرسودگی و روان شناسی کار

من بهاره نام یار، روان شناس بالینی؛ مدتی ست مسائل مربوط به کار و دغدغه های حاشیه مربوط به آن، متمرکز شدم. علت هم این است که خیلی از

اختلالات خواب

اختلالات خواب ، همان هایی هستند که در کتاب منبع روان شناسان به صورت تخصصی تقسیم بندی هایی دارد. در اینجا به تک تک آن ها اشاره می کنیم.

۱۴ توصیه جهت پیشگیری از بیماری روانشناختی

امروزه به خاطر شرایط روز دنیا، بیماری های روان شناختی نیز تعدد پیدا کرده اند. اکثر روان شناسان و محققین این حوزه، همگی معتقدند که شیوع اختلالات روان شناختی

ده جمله ی ناب از تجربه اندوزی

تجربه، نعمتی است که بابتش خون دل ها خورده می شود، و خاک صحنه ها خورده می شود. به راحتی برای دیگری خرجش نکن. به جا و مفید مایه

چرا حال انسان امروزی خوب نیست؟

با کمی دقت در دنیای اطراف می توان فهمید که حال انسان امروزی خوب نیست. حال چرا و چگونه؟ به دنیای اطراف خود نگاه کن، متوجه می شوی تعداد