بهاره نام یار

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تاب آوری یا مقاوت در برابر مشکلات چیست؟

روزهایی که پشت سر می گذاریم، شاید روزهای آسان و راحتی برای ما نباشد. این روزها اگر مهارت نداشته باشیم، ممکن است زود از پا در آمده و نتوانیم از…

در مسیر تاب آوری چه موانعی وجود دارد؟

این مقاله در راستای شناسایی برخی موانع تاب آوری است و در ادامه به مهم ترین موانع تاب آوری در افراد اشاره می شود. گاهی موانع شخصی است گاهی ناشی…