طرحواره درمانی چیست؟

این شیوه از درمان درمانی عمداتا مبتنی بر درمان شناختی رفتاری است که مفاهیم آن گسترش یافته است. همچنین مفاهیم مربوط به آن از روش های گشتالت درمانی، روابط شیئی، سازنده گرایی و روان کاوی وام گرفته شده و به نوعی می توان گفت تلفیقی از این روش ها محسوب می شود.این روش درمان برای بیمارانی با مشکلات روانی مزمن و مقاوم به درمان مناسب می باشد. بیمارانی که دارای اختلالات شخصیت هستند، پاسخ گوست.

توسط |۱۳۹۹-۶-۹ ۰۷:۱۶:۲۲ +۰۰:۰۰مرداد ۲۷ام, ۱۳۹۹|مطالب تخصصی روانشناسی|بدون ديدگاه