روان شناسی کار

تاثیر افزایش سن بر فرسودگی شغلی چیست؟

تاثیر افزایش سن بر فرسودگی شغلی چیست؟

من بهاره نام یار، روان شناس بالینی، در این مقاله قصد دارم در مورد تاثیر افزایش سن بر فرسودگی شغلی صحبت کنم. همان طور که در مقالات قبلی در مورد…

استرس شغلی چگونه در افراد ایجاد می شود؟

استرس شغلی، فشار عصبی و روانی است که در اثر شغل و عوامل محیطی موجود در کار ایجاد می شود. اگر از آن دسته افرادی هستید که نتوانید عوامل فشار…

استرس شغلی و رابطه ی آن با فرسودگی شغلی

به طور قطع بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی رابطه مستقیمی وجود دارد. هر چقدر استرس شغلی در فرد بالاتر باشد، احتمال اینکه دچار فرسودگی شغلی شود، بیشتر است. تعریف…

فرسودگی شغلی در زنان خانه دار چگونه است؟

زنان خانه دار از آن دسته از افرادی هستند که ممکن است بیش از سایرین در معرض فرسودگی شغلی قرار بگیرند. این در حالی است که هنوز که هنوز است،…

دلایل پرداختن به موضوع فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی، از عواملی است که بر روی روان و کیفیت کار فرد تاثیر بسزایی می گذارد. زمانی که کارفرما از فرد کاری را که از وظایف اوست، می خواهد،…

فرسودگی شغلی چیست؟

واژه ی فرسودگی شغلی را اولین بار فردی به اسم فرویدنبرگ در سال 1974 مطرح کرد. این فرسودگی ناشی از یک یأس و خستگی فزاینده ای است که نتیجه ی…