بهاره نام یار

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نوشتن درباره ی اهداف

3 عادت بدی که مانع پیشرفت است

حتما درباره عادت های بد زیاد خوانده اید .اما شکل گیری اش ناگهانی نیست و یک باره اتفاق نمی افتد. به مرور بر جان و تن آدمی می نشیند و…

ماینفِست ( بیانیه ی) من برای سال 1401

هرشخصی برای رسیدن به هدف ها، مرزبندی و خط قرمزهایی دارد .من برای امسال خودم یعنی سال ۱۴۰۱ شمسی، اهداف، اصول وخط قرمزهایی دارم که اینجا به اشتراک می گذارم.