از کتاب هایی که می خوانم…

کتاب ذهنیت برنده (خلاصه کتاب)

من، بهاره نام یار، روان شناس بالینی، در این یادداشت قصد دارم خلاصه ای از کتاب ذهنیت برنده، نوشته ی جیمز کلییر از نشر میلکان را منتشر کنم. خلاصه کتاب…