بهاره نام یار

ده جمله ی ناب از تجربه اندوزی

تجربه، نعمتی است که بابتش خون دل ها خورده می شود، و خاک صحنه ها خورده می شود. به راحتی برای دیگری خرجش نکن. به جا و مفید مایه بگذار.

تجربه گنجی است که در هر صندوقچه یا گنجه ای یافت نمی شود.

تجربه گران بهاترین داشته هاست.

تجربه، چیزی است که به خاطرش باید به خیلی مسائل، به نفع باقی مسائل نه گفت تا هدف های خرد و کلان، به سر انجام برسد.

تجربه، نیاز به یک دیوانگی و خطر کردن دارد. اگر کمی دیوانه باشی، ارزش تجربه را می فهمی. در غیر این صورت نمی توانی ادعای تجربه مندی د اشته باشی.

به اشتراک بگذارید
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.