اغلب افراد فکر می کنند وقتی کارمند هستی، نمی توانی رشد کنی. چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ رشد و توسعه فردی. اما مسئله این است که کارمندی نسخه های از پیش تعیین شده را بر تو تحمیل می کند. باید دریابی که اگر درون این الگوهای از پیش تعیین شده بمانی، فرصت پرواز رااز خود دریغ کنی و به جای پروازهای بلند، به پریدن از یک متر بسنده کنی، محکوم به شکست هستی. اگر هدف های متنوع و قابل دسترس برای خود تعبیه کنی تا بتوانی از پس آن بر بیایی، می توانی از حس شکست دائمی و حس کپی برداری از اکثریت جامعه بکاهی.

حال آنکه در کامندی هم اوقاتی برای پرداختن به رشد و توسعه ی فردی هست. فقط نیازمند تمرکز، جلوگیری از حواس پرتی، پرداختن به یک موضوع خاص و پیشرفت در آن است.

تو به عنوان یک کارمند، از اوقات آزادت می توانی بهره مند شوی و تا جایی که به نقطه ی امنی در پیشرفتت برسی، به تلاش های خرد بسنده کنی.

انتخاب با توست. می توانی نگاه به دست سایرین کنی و به همان حقوق اندکی که همیشه از سطح تورم ورشد چند برابری عقب است، بسنده کنی و یا می توانی کم کم و پله پله رشد کنی و از رشد کردن و کار کردن در زمینه ی هدف های والای خود، لذت ببری.

به نظر می رسد در کنار کارمندی می توان خرده کارهایی را از پیش برد. در ادامه به مواردی در جهت بهبود شیوه ی زندگی، رشد و توسعه فردی و در نهایت رسیدن به در آمد اشاره می شود.

  • یادگیری یک مهارت( حال می تواند این مهارت کاملا مرتبط با حوزه ی کاری_تحصیلی فرد باشد یا حوزه ای غیر مرتبط باشد)
  • مطالعه ضمنی کتاب های مرتبط با حوزه ی کاری و تولید محتوا در این زمینه
  • یادگیری زبان انگلیسی و کسب در آمد از طریق آن(حوزه ترجمه، تدریس و…)
  • فعالیت در فضای مجازی و بلاگری کردن در حوزه ی مرتبط با شغل خود یا حوزه ی مورد علاقه
  • مشاوره آنلاین در حوزه تخصصی خود

     و…

شما چه مواردی را در جهت رشد و شکوفایی هر چه بیشتر یک کارمند پیشنهاد می دهید؟