تمرین شکرگزاری بله یا نه

تمرین شکرگزاری آری یا خیر؟

من بهاره نام یار، روانشناس بالینی، در این مقاله می خواهم برخی ابهامات در خصوص مبحث تمرین شکرگزاری را بازگو کنم. با من همراه باشید. بین مراجعین، با این موضوع…

تاثیر افزایش سن بر فرسودگی شغلی چیست؟

تاثیر افزایش سن بر فرسودگی شغلی چیست؟

من بهاره نام یار، روان شناس بالینی، در این مقاله قصد دارم در مورد تاثیر افزایش سن بر فرسودگی شغلی صحبت کنم. همان طور که در مقالات قبلی در مورد…

کتاب ذهنیت برنده (خلاصه کتاب)

من، بهاره نام یار، روان شناس بالینی، در این یادداشت قصد دارم خلاصه ای از کتاب ذهنیت برنده، نوشته ی جیمز کلییر از نشر میلکان را منتشر کنم. خلاصه کتاب…