بهاره نام یار

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تاب آوری ذاتی یا اکتسابی

تاب آوری ذاتی یا اکتسابی؟ مسئله این است!

احتمال دارد با خود بیندیشید که چرا بعضی آدم ها تاب آوری بالاتری دارند و بعضی خیر. مهارت تاب آوری همان طور که از نامش پیداست، به دلیل ان که…