استرس شغلی چگونه در افراد ایجاد می شود؟

استرس شغلی، فشار عصبی و روانی است که در اثر شغل و عوامل محیطی موجود در کار ایجاد می شود. اگر از آن دسته افرادی هستید که نتوانید عوامل فشار…

استرس شغلی و رابطه ی آن با فرسودگی شغلی

به طور قطع بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی رابطه مستقیمی وجود دارد. هر چقدر استرس شغلی در فرد بالاتر باشد، احتمال اینکه دچار فرسودگی شغلی شود، بیشتر است. تعریف…

فرسودگی شغلی در زنان خانه دار چگونه است؟

زنان خانه دار از آن دسته از افرادی هستند که ممکن است بیش از سایرین در معرض فرسودگی شغلی قرار بگیرند. این در حالی است که هنوز که هنوز است،…