دلایل پرداختن به موضوع فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی، از عواملی است که بر روی روان و کیفیت کار فرد تاثیر بسزایی می گذارد. زمانی که کارفرما از فرد کاری را که از وظایف اوست، می خواهد،…

فرسودگی شغلی چیست؟

واژه ی فرسودگی شغلی را اولین بار فردی به اسم فرویدنبرگ در سال 1974 مطرح کرد. این فرسودگی ناشی از یک یأس و خستگی فزاینده ای است که نتیجه ی…

شناسنامه فرسودگی شغلی

من بهاره نام یار، روان شناس بالینی؛ مدتی ست مسائل مربوط به کار و دغدغه های حاشیه مربوط به آن، متمرکز شدم. علت هم این است که خیلی از افرادی…