اگر یک معلم بودم…

اگر یک معلم بودم، همیشه در تلاش بودم بعد از اتمام درس، قصه های آموزنده و درس آموز را چاشنی روز کنم.