بهاره نام یار

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آخرین آموخته های من از کتاب و کتاب خوانی

از کتاب زن بودن، نوشته ی تونی گرنت. ترجمه ی فروزان گنجی زاده یاد گرفتم… یاد گرفتم بی تعادلی باعث می شود آدو ها گاهی از ما دور شوند.  یاد…