بهاره نام یار

تازه نوشته ام داغ بخوانید

اختلالات خواب

اختلالات خواب ، همان هایی هستند که در کتاب منبع روان شناسان به صورت تخصصی تقسیم بندی هایی دارد. در اینجا به تک تک آن ها اشاره می کنیم.

۱۴ توصیه جهت پیشگیری از بیماری روانشناختی

امروزه به خاطر شرایط روز دنیا، بیماری های روان شناختی نیز تعدد پیدا کرده اند. اکثر روان شناسان و محققین این حوزه، همگی معتقدند که شیوع اختلالات روان شناختی

ده جمله ی ناب از تجربه اندوزی

تجربه، نعمتی است که بابتش خون دل ها خورده می شود، و خاک صحنه ها خورده می شود. به راحتی برای دیگری خرجش نکن. به جا و مفید مایه

چرا حال انسان امروزی خوب نیست؟

با کمی دقت در دنیای اطراف می توان فهمید که حال انسان امروزی خوب نیست. حال چرا و چگونه؟ به دنیای اطراف خود نگاه کن، متوجه می شوی تعداد

سه عادت بدی که مانع پیشرفت است

حتما درباره عادت های بد زیاد خوانده اید .اما شکل گیری اش ناگهانی نیست و یک باره اتفاق نمی افتد. به مرور بر جان و تن آدمی می نشیند

ماینفِست( بیانیه)ی من برای سال ۱۴۰۱

هرشخصی برای رسیدن به هدف ها، مرزبندی و خط قرمزهایی دارد .من برای امسال خودم یعنی سال ۱۴۰۱ شمسی، اهداف، اصول وخط قرمزهایی دارم که اینجا به اشتراک می گذارم.